Young adult with his arms in the air dancing

Cymru

English version

Yng Nghymru, rydym yn cefnogi unigolion i fyw, dysgu a gweithio mor annibynnol ag y mynnont, waeth beth yw eu gallu. Dan arweiniad pobl a chanddynt brofiad o anabledd, rydym ynghanol bywyd cymunedau lleol — yn agor drysau i gyfle, dewis a chefnogaeth mewn cymunedau ledled y byd.

Adroddiad Effaith Cymru

Rydym yn falch iawn o ddathlu gyda chi y gwaith anhygoel sy’n digwydd yng Nghymru, a manylu ar yr effaith a gawsom mewn cymunedau yng Nghymru eleni.

Darllenwch ein hadroddiad effaith

A woman and young boy with their arms in the air

English version

Yng Nghymru, rydym yn cefnogi unigolion i fyw, dysgu a gweithio mor annibynnol ag y mynnont, waeth beth yw eu gallu. Dan arweiniad pobl a chanddynt brofiad o anabledd, rydym ynghanol bywyd cymunedau lleol — yn agor drysau i gyfle, dewis a chefnogaeth mewn cymunedau ledled y byd.

Ein cartrefi gofal yng Nghymru